Ha en baby snabbare med specialistlakare

  • Uppfattar Snabbare Med Lagre Lakare
  • Tvinga ett barn mycket snabbare med Expert Medical Practitioners
  • Att ha en baby snabbare med skickliga lakare
  • Att bli uppfattad snabbare med kvalificerade sjukvardspersonal

Jag ar orolig att ta reda pa om jag ar gravid eller inte. Vad ar forst och framst jag kunde anstalla en barnkontroll?

Allt beror pa modeltestet som du tillampar. Alla som har en barntest bedomer hur mycket manniska ar choriongonadotropin (hCG), som bar ett barnhormonalt medel i kroppen. Hushall med barnbedomningar erkanner inforandet av hCG i din urin.

Vissa bostader ar gravid kontroller blir mer kansliga i motsats till andra. Eller sju dagar efter befruktningen kan de mer kansliga testerna kunna upptacka laga halter av hCG sa tidigt som fyra dagar innan din period beror.

Obehaget forknippat med att ha en barnundersokning forklaras for forpackningen som mIU / ml (milli-International Device every milliliter). Att vara gravid testar variation i mottaglighet fran 10mIU / ml till 40 mlU / ml. Den minskade telefonnumret, mycket kansligare testet, plus det tidigare kan det diagnostisera att vara gravid.

Om du testar for tidigt under graviditeten, kanske inte med en kanslig test, kan mangden hCG i din urin inte vara aggdonationegv tillrackligt hog for att upptacka. Skaffa en falsk skada, nar som helst en utvardering som sager att du inte ar forvantansfull darfor ar du, kan vara svar.

Om du testar vid den tidpunkten som din period normalt beror pa, ungefar tva veckor efter att du har agglossning, kommer de flesta hem graviditetstest att ge noggranna resultat.

En tentamen kan eventuellt vara dalig for flera motiv. Kan mycket val inte vara forvantade. Eller kanske du har agglossning senare an du tanker, och inte bara vara lika mycket kombinerad i moderskap som du kanske anser.

En av tio kvinnor i alla aldrar kan ha mycket laga grader av hCG-belopp fore en forsummad period. Om du har ett negativt resultat, men anda inte far din period, testa igen tre dagar senare. Hormonnivaerna kan byggas upp tillrackligt for da att tas upp vid provet om du ar gravid.

En blodprovskontroll kan ocksa hitta hCG. Vara blodbedomningar kommer att vara mer sarbara an urintester och kan ocksa hitta graviditet fran ca 6 till 8 ganger efter agglossningen. Men du kommer inte att erbjudas ett blodprov for graviditet forran efter din period ar forfallen, och aven da bara om det finns ett medicinskt behov.

Prata med individer som hoppas att bli gravid genom att prenumerera pa vart forsok att gora ett forsokskurs.

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注